Geslaagde Nieuwjaarsvisite SWO Nijeveen.

De Nieuwjaarsvisite van de stichting Welzijn Ouderen Nijeveen van woensdag in Dorpshuis de Schalle werd, ondanks het stormachtige weer, bezocht door ruim honderd personen. Onder de aanwezigen ook de wethouders Gert Stam en Henk ten Hulscher. In zijn nieuwjaarstoespraak maakte voorzitter Gert Wisselink melding van de grote deelname aan de vaste, maar ook incidentele activiteiten in het afgelopen jaar. Ook verschenen Rita de Groot en Albert Vriend in klederdracht in de zaal die als Pieternel en Thomasvaer het wel en wee in de gemeente Meppel in het afgelopen jaar voor het voetlicht brachten. Afscheid werd genomen van Harmke Kicken die negen jaar zitting heeft gehad in het bestuur van de Stichting. Haar plaats in het bestuur wordt ingenomen door Janneke Venema. De middag werd verder verzorgd door Arina Suhlmann en Rinus Eisinga van Menu Complet uit Aalden.

Foto: Ebel Zandstra