Gert-Jan Fokkema wordt raadsgriffier Smallingerland

Gert-Jan Fokkema wordt raadsgriffier Smallingerland. Gert-Jan Fokkema is door de werkgeverscommissie van de gemeenteraad van Smallingerland voorgedragen als raadsgriffier. De 46-jarige Fokkema is nu nog griffier van de gemeente Meppel. Het voorstel voor de benoeming van de griffier staat op de agenda van de vergadering van de gemeenteraad van Smallingerland van 27 november 2018. Dat betekent dat Gert- Jan Fokkema 1 januari 2019 na bijna zeven jaar de gemeente Meppel zal verlaten.

Frank Perquin, voorzitter van de werkgeverscommissie van de gemeenteraad van Meppel, feliciteert ‘zijn griffier’ met zijn aanstaande benoeming: “Met Gert-Jan Fokkema haalt Smallingerland veel ervaring en deskundigheid in huis. Een griffier die de raad echt bijstaat en adviseert. In Meppel heeft hij mee gezorgd voor een nieuw samenspel van de raad met de veranderende samenleving. Samen met burgemeester & wethouders en met de medewerkers van de gemeente. Een echte verbinder!”

Burgemeester Richard Korteland: “De griffier is het eerste aanspreekpunt van de gemeenteraad. De griffier geeft ondersteuning aan de raadsleden en duo-raadsleden. Met het werk en de inzet van Gert-Jan Fokkema heeft onze raad de kaderstellende rol voor het sociaal domein heel actief op kunnen pakken. De raad treedt steeds meer naar buiten: met de cursus politiek actief is gezocht naar jong talent voor het gemeentebestuur. Op het informatieplein is iedereen welkom om informatie uit te wisselen.”

Gert-Jan Fokkema: “Ik heb vooral met veel plezier in Meppel gewerkt. Het is een gemeente waar je je snel thuis voelt. Een stad die je ook graag de ruimte geeft om – bijvoorbeeld in Drents verband – samen te werken. Om landelijk onze gezamenlijke horizon te verbreden. Die nieuwsgierigheid, dat samen zoeken naar het beter in positie brengen van de gemeenteraad, is wat Meppel en mij samen bracht. De gemeenteraad van Meppel inspireert graag vernieuwing!”

De raadsgriffier is sinds 2002 de secretaris van de gemeenteraad en de schakel tussen de raad en de ambtelijke organisatie. De griffier is verantwoordelijk voor de voorbereiding, het verloop en de nazorg van de raads- en commissievergaderingen.

De raadsgriffier adviseert de leden en de voorzitter over procedurele en juridische aspecten van de werkzaamheden van de gemeenteraad.

Burgemeester Korteland: “Vooral de plezierige manier van samenwerken, de prettige omgang met zoveel verschillende mensen, blijft voor Meppel de waarde van het griffierschap van Gert-Jan Fokkema.”

Foto Gemeente Meppel