Gemeente

Gemeenteraad werkt door

De gemeenteraad heeft vanwege de noodmaatregelen tegen het coronavirus de activiteiten op korte termijn moeten annuleren. De democratie blijft uiteraard functioneren. De raad dient besluiten te kunnen nemen, met als uitgangspunt dat de besluitvorming transparant en inzichtelijk moet zijn en blijven voor inwoners. Op dit moment betekenen de maatregelen dat raadsleden niet persoonlijk in gesprek kunnen gaan met u als inwoner of organisatie. Uiteraard zijn raadsleden wel bereikbaar via telefoon, mail en andere digitale kanalen. Kijk hiervoor op www.gemeenteraadmeppel.nl