Gemeente zet invordering dwangsommen Talen door

De gemeente Meppel zet de invordering dwangsommen van afvalverwerker Talen door. De gemeente legde de afvalverwerker in totaal voor € 50.000 aan dwangsommen op wegens het onjuist (niet overdekt) opslaan van ingezameld bedrijfsafval. De afvalverwerker maakte bezwaar tegen de dwangsommen bij de commissie bezwaarschriften. Het college is van mening dat zij -ondanks het negatieve advies van de commissie bezwaarschriften- afvalverwerker Talen terecht dwangsommen heeft opgelegd.

Foto Archief