Gemeente legt afvalverwerker Talen bestuursdwang op

De gemeente Meppel heeft de afgelopen maanden veel klachten en gevoelens van onveiligheid ontvangen over afvalverwerker Talen. De gemeente heeft inmiddels juridische stappen genomen.

Burgemeester Korteland: “Iedereen krijgt tijd en ruimte om zaken op orde te stellen, maar de situatie bij afvalverwerker Talen is onacceptabel. Zowel eigenaar Lagros B.V. als huurder Talen nemen tot mijn teleurstelling hun verantwoordelijkheid niet. De gemeente zet nu haar zwaarste middelen in door middel van bestuursdwang. Op kosten van het bedrijf maken we overtredingen ongedaan.”

Bestuurlijke handhaving
De gemeente Meppel past in samenwerking met de brandweer bestuurlijke handhaving toe in verband met o.a. brandgevaar, geen ordelijk en gescheiden opslag, het zonder vergunning shredderen, onjuist opslaan van bedrijfsafval e.d. In eerste instantie heeft de gemeente het bedrijf voor deze overtredingen een last onder dwangsom opgelegd.

Nu het bedrijf in overtreding blijft, gaat de gemeente over tot het zwaarste middel: last onder bestuursdwang. Dit betekent dat de gemeente op kosten van het bedrijf overtredingen ongedaan maakt en in het uiterste geval het bedrijf sluit.

Voortdurend toezicht
De gemeente, de brandweer en de Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe (RUD) houden het bedrijf nauwlettend in de gaten en gaan over tot actie zodra termijnen overschreden worden.

Foto Google Streetview