Geld voor Het Vledder en betere fietsverbinding

Gedeputeerde Staten willen € 500.000,- beschikbaar stellen voor de gebiedsontwikkeling van Het Vledder in Meppel. Provinciale Staten kunnen nog wensen of bedenkingen indienen. Ook komt er een bijdrage vanuit de BDU Verkeer en Vervoer voor een fietsverbinding door het gebied. Hierdoor krijgen bedrijventerrein Blankenstein en de woonwijk Oosterboer een betere verbinding met het centrum van Meppel. De herontwikkeling van Het Vledder heeft lang stilgelegen. Met een aangepast plan is nu een passende invulling gevonden voor dit gebied tegen het centrum van de stad.