Geen centraal examen voor beroepsgericht profielvak vmbo

Beroepsgerichte profielvakken op het vmbo worden dit jaar afgesloten met een schoolexamen, in plaats van een centraal examen. Leerlingen moeten hetzelfde kennen en kunnen, maar op deze manier kunnen scholen zelf bepalen wanneer ze het examen afnemen. Begin december wordt duidelijk of er meer maatregelen voor de eindexamens volgen, heeft minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs) aan de Tweede Kamer laten weten.
Scholen kunnen het examenmateriaal gebruiken dat al gemaakt is voor het centraal examen voor beroepsgerichte profielvakken.

Beroepsgerichte profielvakken zijn bijvoorbeeld horeca, bakkerij en recreatie (HBR) en produceren, installeren en energie (PIE). Minister Slob: “Het belangrijkste zijn de leerlingen. Zij moeten onder deze moeilijke omstandigheden goed voorbereid hun eindexamen kunnen maken. Ook dit jaar moeten leerlingen een volwaardig diploma kunnen halen.” Eerder kondigde minister Slob al aan dat de afnametermijn voor de digitale examens in het vmbo en de aanlevertermijn voor de schoolexamens verlengd worden.