Cultuur

Friese paling in Londen op 21 januari 2023 in Meppel

Bij velen onbekend: drie eeuwen lang verkochten de Friezen paling in Londen. Met de palingaak brachten ze levende paling naar Engeland. De verkoop ging zo goed, dat ze paling moesten bijkopen vanuit de Oostzee. Schipper Johannes Hobma vertelt over de spannende avonturen die de “eel barge” beleefde. En over de reizen die de Korneliske Ykes II, een reconstructie van de oorspronkelijke palingaak, nu nog maakt van Heeg naar Londen en de Oostzee. Aanvang zaterdag 21 januari 15:00 uur in het gebouw van de Doopsgezinde en Remonstrantse Gemeente, Vledderstraat 20, Meppel.

De middag wordt georganiseerd door de Friese vereniging “Waling Dykstra”. De vereniging organiseert bijeenkomsten waarbij Friezen uit Meppel en omgeving elkaar kunnen ontmoeten en in hun eigen taal met elkaar kunnen spreken. Na afloop van de lezing gaat de vereniging verder met een ledenvergadering een gezamenlijke
broodmaaltijd. De voertaal van de middag is het Fries. Niet-leden betalen €7,50. Voor belangstellenden die minder goed ter been zijn, regelt de vereniging vervoer. Informatie http://www.walingdykstra.frl/

walingdykstra.frl/ palingaak.nl