Regio

Fractie JA21 met vijf zetels in het Drents parlement

In de eerstvolgende commissievergadering op 20 januari 2021 zal de fractie JA21 met vijf zetels deel uitmaken van het Drents parlement. Op 2 december 2020 hebben Thomas Blinde, JW Drukker, Rob Camies en Harry Omlo de Staten per brief medegedeeld dat zij geen deel meer zullen uitmaken van de fractie Forum voor Democratie. In de weken erna hebben zij als onafhankelijk Statenleden deelgenomen aan het politieke debat.

Eind 2020 hebben de vier Statenleden kenbaar gemaakt verder te gaan als zich als fractie JA21. Statenlid Frank Duut van OpDrenthe besloot op 7 januari 2021 dezelfde keuze te maken, wat betekent dat de fractie van JA21 nu vijf Statenleden telt. De fractievoorzitter van JA21 is Thomas Blinde.

Foto Duncan Wijting