Filmhuis: Razend spannende reddingspoging via telefoon

Agent Asger Holm voelt zich niet op zijn plek, in de alarmcentrale van de Kopenhaagse politie. Hij vindt het knap lastig om een headset te dragen in plaats van een pistool. Maar hij moet wel, nu hij vanwege zijn betrokkenheid bij een geweldincident, is overgeheveld naar de meldkamer. Acteur Jakob Cedergren, is als Asger mismoedig en gelaten, maar ook explosief. Zo blijkt Den skyldige een buitengewoon effectieve thriller, maar ook nog een portret van een man die worstelt met de puinhoop in zijn leven. Dinsdag 19 mrt. 20 uur. www.filmhuismeppel.com

Foto Filmhuis