Kerk

Feestelijk Paasviering in het Erfdeel

Zondagmorgen 4 april 2021 was er een Paasviering met een speciaal tintje. Na deze viering werd ds. Kees Stroop in de bloemetjes gezet als uitdrukking van dankbaarheid voor zijn enorme inzet als predikant/pastor voor de oecumenische geloofsgemeenschap te Meppel. Nu hij met vervroegd emeritaat gaat, komt aan zijn professionele loopbaan binnen de PKN een einde. De veelkleurige en vrolijke bos symboliseert zijn inzet en betrokkenheid.