Expositie De Drentse Droom in bibliotheek

In het kader de tentoonstelling The American Dream in het Drents Museum, heeft het Drents Archief een tentoonstelling gemaakt onder de noemer De Drentse Droom. In deze fototentoonstelling wordt de ontwikkeling van Drenthe in de laatste anderhalve eeuw verbeeld. Denk hierbij aan de industriële ontwikkeling, het ontstaan van fabrieken, de mechanisatie van de landbouw en ontwikkelingen in het huishouden. Ook is aandacht voor de negatieve kanten van deze ontwikkeling: de bomenkap, de bom (en de protesten hiertegen) en de bezwaren tegen de ja-knikkers. De expositie De Drentse Droom is van 28 mei tot 30 juni te zien in bibliotheek Meppel. Bezoekers van de Bibliotheek kunnen deze gratis bezichtigen.