Excursie op zoek naar watervogels

Op de zandwinplassen in onze omgeving houden zich regelmatig verschillende soorten watervogels op. Van de eenden kunnen we behalve de alom bekende wilde eend ook smienten, krakeenden en wintertalingen aantreffen in deze tijd van het jaar. Maar ook futen, dodaars, aalscholvers en verschillende soorten meeuwen kunnen we ontdekken. En wie weet, passeert er een zeearend, die alle ganzen en eenden op doet vliegen, zodat we ook de vliegbeelden van de verschillende vogels kunnen herkennen. We bezoeken de zandwinplas Eeserwold

En als de tijd en het weer dit toelaten misschien ook nog de zandwinplas in de hoek Dwarssloot-oost/ Burgemeester Slompweg. Het gebruik van een verrekijker en/of telescoop wordt aanbevolen. Datum: Zaterdag 23 november. Vertrek: Om 9.45 uur vanaf de grote parkeerplaats bij NS-station Steenwijk, overkant spoor, aan de Eesveense kant , ingang Eesveenseweg 3, 8332 JA Steenwijk. De excursie duurt tot ongeveer 12.00 uur. Deelname: Gratis voor iedereen. Informatie: Ton Bode, telefoon 0521 512074 of www.ivn.nl/afdeling/noordwest-overijssel

Foto IVN