Excursie NatuurBeschermingsWacht Meppel

Op donderdag 14 juni organiseert de NBW Meppel en omstreken een excursie langs het vogelbroedreservaat/natuurgebied “De Oeverlanden” onder leiding van boswachter Jeroen Bredenbeek van Staatsbosbeheer. Dit gebied met blauwgrasland en vele weidevogels als wulp, grutto tureluur, scholekster en kievit wordt bedreigd als de uitbreiding van het Meppeler Havengebied zal worden gerealiseerd. In de krant heeft u daar uitgebreid over kunnen lezen.

De NBW wil daarom nog eens extra aandacht aan dit gebied schenken door het organiseren van een excursie voor iedereen. De start op 14 juni is om 18.30 vanaf de ingang van het natuurterrein schuin tegenover het verbindingsfietspaadje Berggierslanden en Staphorster Grote Stouwe. Parkeren kunt u in de buurt van Lekkerland.