Excursie Natte Natuur Dwarsgracht

De berm van het fietspad naar Jonen en het daarvan aftakkende natuurpad, even verderop, biedt een keur aan plantensoorten die kenmerkend zijn voor het waterrijke Wiedengebied. Zonder zelf diep het moeras in te hoeven waden, kun je tal van planten vinden en herkennen. Algemene planten die in het waterige milieu thuishoren, zoals Grote kattenstaart, Gele lis, Moerasspirea en diverse zeggesoorten, zijn volop aanwezig. Maar ook wat meer bijzondere soorten, zoals Moeraskartelblad, Rietorchis, Moerasvarens

Tijdens de excursie wordt geen lange afstand gelopen, zodat alle tijd wordt genomen om te ontdekken wat er allemaal groeit. Laarzen of waterdicht schoeisel wordt aanbevolen. Datum: Zaterdag 4 augustus. Verzamelplaats en tijd: 10.30 uur vanaf het grote parkeerterrein (P&R) aan de noordzijde van NS-station Steenwijk (ingang Eesveenseweg 3, 8332 JA Steenwijk). Deelname: Gratis voor iedereen. Informatie: Candida van Wirdum, e-mail candida@jolicoeur.nl, telefoon 0521-521106.

Foto IVN