Eerste Stadsgesprek in Ogterop over voedselvoorziening

Het Stadsgesprek is een initiatief dat in samenwerking met Schouwburg Ogterop op maandagavond 15 april om 20.00 uur in de Engelenbak voor het eerst wordt gehouden. Het thema van het eerste Stadsgesprek gaat over de voedselvoorziening. ‘De Nederlandse boer voedt een deel van de groeiende wereldbevolking, maar wordt de burger in Meppel en Nijeveen wel verantwoord gevoed? De voormalige topman van Agrifirm Ton Loman verzorgt een inleiding. Zijn stellingen worden tegen het licht gehouden door Maaike Bakker, aftredend statenlid voor de PvdA.

De beide andere gesprekspartners zijn wethouder Jaap van der Haar en Koos Flinkert melkveehouder. De Nederlandse landbouw produceert voor de wereldmarkt. Tegelijkertijd is er de ambitie om naar een circulaire landbouw te komen met kleinere transportafstanden en maximaal gebruik van lokale grondstoffen. Het Stadsgesprek, waarin bovenstaande dilemma’s worden besproken, is een initiatief van Paula van Eerden, Wybrich Kaastra, Wim Zwaan en Ton Henzen. Het Stadsgesprek in de Engelenbak is maandagavond 15 april om 20.00 uur gratis toegankelijk.

Foto Pixabay.com