Een loket voor woningzoekenden in Drenthe

De acht Drentse woningcorporaties en hun huurdersverenigingen zijn het eens geworden over het creëren van een gezamenlijk woonruimteverdeelsysteem. Voor woningzoekenden betekent dit één plek om zich in te schrijven en de mogelijkheid om te reageren op de beschikbare huurwoningen van alle Drentse corporaties. Het nieuwe verdeelsysteem is uniek in Nederland en zal rond de zomer van 2019 van start gaan.