Drukkerijmuseum Meppel sponsort stichting Present

Evelien Visser is coördinator van Present en ontvangt uit de handen van Stein van Ittersum 50 toegangskaarten voor het Drukkerijmuseum in Meppel. Stichting Present Meppel organiseert deze zomer in samenwerking met Buurtgezinnen opnieuw de zomerpakkettenactie om de zomer voor een aantal van deze gezinnen een beetje zonniger te maken. Het Drukkerijmuseum is blij om met deze gift een aantal gezinnen de gelegenheid te geven om de collectie te zien. Temeer omdat momenteel de expositie Meppel drukkersstad in oorlogstijd open is. Uit educatief oogpunt is het belangrijk dat aan veel jongeren verteld wordt over de geschiedenis van Meppel in de Tweede Wereldoorlog. Verschillende speurtochten zijn uitgezet in het museum en men kan ook zelf aan de slag. In de Houwinkzaal wordt een drankje geserveerd.