Nieuws

Droogte speelt weer op

Na een natte winter speelt de droogte inmiddels alweer flink op. Sinds halverwege maart is geen regen van betekenis gevallen. Het neerslagtekort dat wordt bijgehouden vanaf 1 april bedraagt gemiddeld over het land al circa 25 mm. Daarmee hoort 2020 tot nu toe bij de 5% droogste jaren! De komende veertien dagen valt nauwelijks regen en verdampt bij zonnig en warm weer veel vocht. Het verschil tussen neerslag en verdamping loopt hierdoor verder op naar 50 mm.

Doordat de bovenlaag van de grond uitgedroogd is en jonge planten ondiep wortelen moet op veel plaatsen alweer beregend worden. Ook ontstonden afgelopen week al enkele natuurbranden. Vooral ondiep wortelende heide droogt snel uit en wordt daarmee snel vatbaar voor brand. Diepgewortelde bomen hebben voorlopig geen last van droogte. Door de vele regen die afgelopen winter, en dan vooral in februari, viel zijn de grondwaterstanden op veel plaatsen nog behoorlijk op peil.

Foto PIxabay