Drentse Anjer Prijs € 1000 voor Puppet International

De commissaris van de Koning mevrouw J. Klijnsma, tevens voorzitter van het Prins Bernhard Cultuurfonds Drenthe, heeft voor de derde keer de cheque van € 5.000 uitgereikt. Ditmaal aan het Drents Jeugd Orkest. Een bedrag van € 1000,- ging naar de Stichting Puppet International uit Meppel. Met de Drentse Anjer Prijs wil het fonds de culturele organisatoren die in Drenthe actief zijn extra in het zonnetje zetten. Veel stichtingen, verenigingen en particulieren zetten zich immers ieder jaar – vaak vrijwillig – in voor de cultuur in Drenthe.

Hierbij is samenwerking van groot belang. De Drentse Anjer Prijs is niet alleen een waardering voor dit werk maar wil ook een extra impuls geven aan het culturele leven van Drenthe. Het is van grote waarde dat de prijs ook in dit bijzondere en voor de cultuursector zware Corona jaar is uitgereikt.

Foto Robin Olinga. Drentse Anjer Prijs, € 1000 voor Puppet International. € 5000 gaat naar Drents Jeugd Orkest