Doomijn Kinderopvang organiseert wensboom wedstrijd

Net voor de kerstvakantie is er binnen Doomijn een wensboom wedstrijd uitgezet tussen de Buitenschoolse Opvang (BSO) locaties en peuterspeelzalen. De wedstrijd was meer bijzaak, eigenlijk ging het vooral om het inventariseren van wensen die kinderen en ouders binnen Doomijn hebben. Hierin zijn verschillende rubrieken wensen aangebracht. Er waren deelnames uit de regio Zwolle, Harderwijk, Meppel en de gemeente De Wolden. In totaal hebben 14 locaties deelgenomen.

Uiteindelijk worden alle wensen ingezameld en wordt er gekeken naar welke wensen Doomijn kan realiseren en waar zij een bijdrage in kunnen leveren.

Foto Doomijn