DMD veilig & gezellig: geen glas

Tijdens Donderdag Meppeldagen is het verboden drank in glas mee het centrum in te nemen. Het is niet toegestaan flessen en glazen mee te nemen. Hiervoor kunt u bekeurd worden. De horeca schenkt tijdens Donderdag Meppeldagen in plastic. Dit helpt de feestelijke dagen zo veilig mogelijk te doen verlopen. Ook bezoekers van de Donderdag Meppeldagen kunnen hier hun bijdrage aan leveren.