DMD: taxi’s

De Prinsengracht wordt gebruikt als taxistandplaats. Taxi’s dienen aan te rijden via het Oosteinde – Emmabrug en de taxistandplaats te verlaten via de Marktstraat of de Kromme Elleboog.