Gemeente

Digitale vergadering Raadscommissie

Dinsdag 19 mei 19.00 uur
– Toekomst Schouwburg Ogterop
– Herijken subsidies maatschappelijke doelen
– Circulaire havenontwikkeling
– Beheersen eikenprocessierups
Woensdag 20 mei 19.00 uur
– Huisvesting primair onderwijs 2020-2035
– Visie voorzieningen Nieuwveense Landen
– Concept regionale energiestrategie
U kunt gebruik maken van het spreekrecht als u zich 32 uur voor de vergadering meldt bij de griffier. Vanwege de bijzondere omstandigheden ontvangt de Raadscommissie bij voorkeur uw inbreng schriftelijk via griffie@meppel.nl. Mocht u toch digitaal in willen spreken, dan dient u dat voor maandag 18 mei, respectievelijk dinsdag 19 mei 12.00 uur door te geven aan de griffier via griffie@meppel.nl of telefoon 14 0522. Via www.gemeenteraadmeppel.nl kunt u vergaderingen live of achteraf zien en horen.