Digitale vergadering Raad

Donderdag 23 april 19.30 uur
– Stedenbouwkundige visie mulo-locatie Burgemeester Knopperslaan
– Aanpassen planning & control cyclus
– Verlengen ontheffing vereiste ingezetenschap wethouder
– Herbenoemen lid Rekenkamercommissie
– Verklaring van geen bedenkingen Matenweg 7 Nijeveen
– Zienswijze lidmaatschap werkgeversvereniging GGD, GKB & Recreatieschap
– Wijzigen gemeenschappelijke regeling GKB
Over de onderwerpen die op de agenda van de Raad staan kunt u uw mening geven. Vanwege deze bijzondere
omstandigheden ontvangt de Raad bij voorkeur uw inbreng schriftelijk via griffie@meppel.nl. Mocht u toch digitaal in willen spreken, dan dient u dat voor woensdag 22 april 12.00 uur door te geven via griffie@meppel.nl. Via www.gemeenteraadmeppel.nl kunt u vergaderingen live of achteraf zien en horen.