Digitale vergadering Raad

Donderdag 25 juni 19.30 uur
Voorlopige agenda
– Benoeming wethouder
– Rekenkamerrapport jeugdzorg
– Jaarstukken 2019
– Meerjarenperspectief grondexploitaties
– Proces begroting 2021 & impact corona
 Gemeenschappelijke regelingen
U kunt gebruik maken van het spreekrecht als u zich 32 uur voor de vergadering meldt bij de griffier via griffie@meppel.nl of telefoon 14 0522. Via gemeenteraadmeppel.nl vindt u agenda’s en stukken en kunt u vergaderingen live of achteraf zien en horen.