Diever Journaal in Jan Thijs Seinen Hof

Woensdagmiddag 17 oktober organiseert Stichting Ouderenbeleid Diever weer het maandelijks ‘Diever Journaal’ in het Hofplein van het Jan Thijs Seinen Hof te Diever. Het journaal wordt georganiseerd onder auspiciën van de Stichting Ouderenbeleid Diever. Om half drie wordt et voor 55-plussers weer het journaal getoond. De entree is gratis, evenals de koffie of thee. Het journaal wordt vertoond door \frans Kamphuis. Een aantal vrijwilligers in de voormalige gemeente Diever maken zoveel als mogelijk is opnames van alle activiteiten in Diever en omgeving.