De Wheem wordt mooier

In juni zijn tijdens een bijeenkomst over de binnenstad voorstellen voor meer beleving en sfeer besproken. Eén voorstel was om bij het beeld van de stadsomroeper een huiskamertuin te maken met bankjes en groen tussen de bomen. Deze week start de aanleg van plantvakken en de leidingen voor openbare verlichting op De Wheem aan de zijde van de Woldstraat. Volgende week volgt de inrichting met groen en zitelementen. In de week van 2 december wordt een lichtmast geplaatst.