Nieuws

De Meppeler Friezen en de Friese Nassau’s

Zaterdagmiddag nam Nassau-kenner Bearn Bilker de Fryske Krite “Waling Dykstra” mee in spannende verhalen over de Friese Nassau’s. Bilker is oud-burgemeester van Kollumerland en hij werkt tevens mee aan het tv-programma Blauw Bloed. Willem Lodewijk, door de Friezen “ús heit” (onze vader) genoemd, blijkt het strategische genie te zijn achter de militaire successen van prins Maurits. En stadhouder Willem Frederik geeft in zijn dagboeken (25 jaar geleden publiek geworden) inzichten in de intiemste geheimen van de Oranje-Nassau’s.

Friezen kunnen zeer efficiënt vergaderen, ook al vond Willem van Oranje van niet: de Krite vestigde na de lezing een record met een jaarvergadering van 10 minuten. Tenslotte werd de dag afgesloten met een “breamiel”, een gezamenlijke broodmaaltijd in de ruimten van de “Vermaning”, de doopsgezinde kerk aan de Vledderstraat. Het beviel de toch wel wat oudere leden heel goed dat dit evenement dit jaar ‘s middags werd gehouden, in plaats van ‘s avonds.

Foto Ebel Zandstra