De Herdenkingssteentjes van Scouting

Om iedereen in heel Nederland op 4 mei toch te verbinden in het herdenken, is er een actie bedacht die door veel Scoutinggroepen en scouts is opgepakt: de #herdenkingssteentjes. Tientallen Scoutinggroepen en enkele Zeekadetkorpsen verspreid door Nederland hebben de inwoners van hun woonplaats opgeroepen om voor 4 mei een steentje te beschilderen en er een naam of boodschap op te zetten. De groepen en korpsen organiseren ieder op hun manier dat deze steentjes worden verzameld en bijeengebracht bij de officiële herdenkingslocatie.

De uitvoering gebeurt in overleg met de betrokken gemeentes op zo’n manier dat anderhalve meter afstand wordt gehouden en groepsvorming wordt voorkomen. Voor meer informatie: bekijk de website www.vrijheid.scouting.nl

Foto Scouting