De Drentsche Hoofdvaart van Meppel naar Assen

De Drentsche Hoofdvaart (soms: Drentse Hoofdvaart) is het verbindingskanaal van het Meppelerdiep en de Reest in Meppel naar het Noord-Willemskanaal bij Assen, in de Nederlandse provincie Drenthe. Voor bijna de helft van zijn lengte bevindt zich aan beide zijden van het kanaal lintbebouwing van het dorp Smilde. Het kanaal (Drents: kanaol) is tussen 1767 en 1780 aangelegd als verbetering van de Smildervaart (Drents: Smilliger vaort). Het is door de jaren meer geschikt gemaakt voor de turfvaart. Over het kanaal liggen zo’n 30 bruggen en het heeft nog 6 sluizen.

Het kanaal heeft zes sluizen (van noord naar zuid): de Venesluis, ten noorden van Geeuwenbrug, de Haarsluis, ten zuiden van Geeuwenbrug, de Dieversluis, bij Dieverbrug, de Uffeltersluis, bij Uffelte, de Pastoorsluis, bij Havelte, de Paradijssluis, 1 km ten noorden van Meppel. In de loop van de tijd zijn de Halfwegensluis, de Witteltersluis en de Boschkampssluis vervallen. Momenteel wordt het kanaal veel gebruikt voor de recreatievaart.

Foto Leo de Harder