De 28 woorden van vrede

Tijdens de Vredesweek is er donderdag 20 september een gespreksavond over de 28 woorden van vrede van bisschop Paride Taban. Hij werkt al meer dan zestig jaar aan vrede in het door oorlog verscheurde Zuid-Soedan en gebruikt hiervoor 28 woorden. De avond in het gebouw aan de Witte de Withstraat 2 is een initiatief van het Apostolisch Genootschap Meppel en de gemeenschap van Doopsgezinden en Remonstranten Meppel. De toegang is gratis. Inloop vanaf 19.30 uur, aanvang 20.00 uur.