Dakloos in Meppel

Sterk Meppel krijgt steeds meer signalen dat het aantal dak- en thuislozen in Meppel is toegenomen. tot waarschijnlijk 40 á 60 personen. Landelijk is helder dat het aantal dak- en thuislozen sinds 2009 verdubbeld en het aantal jonge daklozen zelfs verdriedubbeld. De fractie wil daarom weten hoe dit in Meppel zit en wat het college in Meppel aan hulp biedt.

SteM raadslid Gaby Geertsma sprak met hulpverleners en een thuisloze. Het bleek haar dat het moeilijk is om in Meppel te ontdekken hoeveel inwoners er precies dak- en thuisloos zijn. In Meppel is geen opvang waar ze terecht kunnen om te overnachten of te eten. Ze slapen bij verschillende bekenden op de bank en als dat een keer niet lukt zoeken ze een beschut plekje buiten. Deze groep mensen kan in Meppel bijna onzichtbaar blijven.

Landelijk zorgen o.a. te weinig betaalbare woningen, overvolle opvang locaties en te vroege beëindiging van hulptrajecten via jeugdzorg voor de grote toename. Staatssecretaris Blokhuis erkent dan ook dat de hulp aan doklozen tekort schiet. Hij komt dit najaar met plannen om deze groep te helpen.

Namens Sterk Meppel stelt Geertsma vragen aan het college. Ze wil weten welke hulp de gemeente aan deze groep inwoners biedt. SteM wil ook weten wat in Meppel de oorzaken zijn dat mensen dak- of thuisloos raken. Ook wil de fractie weten of er, indien nodig, meer te doen is voor deze mensen zodat zij ook in hun eigen stad hulp en begeleiding krijgen om te werken aan een betere toekomst.

Foto Pixabay