Cultuur

Cultuurfonds Drenthe steunt o.a. Sticht. Drents Poppenspel

Het bestuur van het Prins Bernhard Cultuurfonds Drenthe heeft in de eerste vergadering van 2022 € 114.037 beschikbaar gesteld voor de ondersteuning van 37 projecten op het gebied van cultuur en natuurbeheer in Drenthe. Stichting Drents Poppenspelfestival kan rekenen op een bijdrage van € 5.000 voor het project ‘de toren danst’ tijdens het festival Puppet International van 19 t/m 23 oktober 2022 te Meppel.

In 2022 beleeft Puppet International haar 15e editie na een afwezigheid in 2020 wegens Corona. Om dit heugelijke feit te vieren laten ze de toren van de Grote Kerk dansen tijdens een speciale festivalproductie. Ingekleurde tekeningen van kinderen uit het primair onderwijs en kinderen met een beperking worden gescand en digitaal gehangen aan een opgenomen danceperformance. Dit geheel wordt met zware beamers geprojecteerd op de toren op vrijdagavond 21 oktober 2022. De voorstelling is gratis te bezoeken als onderdeel van het festival Puppet International.

Foto RTV Meppel 2019