Collecteweek Hartstichting in teken van meer AED’s

De Hartstichting wil meer openbare AED’s in het land om meer levens te kunnen redden. De jaarlijkse collecteweek van 8 tot en met 14 april staat daarom in het teken van AED’s. Opbrengsten van de collecte dragen dit jaar specifiek bij aan het creëren van een landelijk dekkend netwerk van AED’s. De Hartstichting zet zich al jaren in voor een 6-minutenzone, een zone waarin mensen die buiten het ziekenhuis een hartstilstand krijgen, binnen zes minuten worden gereanimeerd. Voldoende toegankelijke en geregistreerde AED’s zijn hierin cruciaal.