Collecteren voor de Hersenstichting

Dementie dreigt een ernstige volksziekte te worden: één op de vijf mensen krijgt uiteindelijk dementie. De Hersenstichting vraagt daarom uw hulp. Wilt u in de eerste week van februari collecteren in uw eigen buurt? Hoe meer collectanten op de been, hoe groter de collecteopbrengst en hoe meer de Hersenstichting kan doen aan onderzoek en voorlichting. Aanmelden als collectant of collecteorganisator of meer informatie: bel tijdens kantooruren 070-360 48 16, kijk op www.hersenstichting.nl of mail collecte@hersenstichting.nl