Coalitieakkoord: Meppel doet ertoe

Coalitieakkoord gemeente Meppel 2018-2022

“Meppel doet ertoe en dat willen we zo houden”, zo begint het coalitieakkoord van Sterk Meppel, VVD en CDA dat zaterdag 28 april in het publiek werd gepresenteerd. In het akkoord staan plannen van de coalitie voor het bestuur van de gemeente Meppel in de komende vier jaar. De partijen zoeken in het akkoord de balans tussen aandacht voor de mens, voor de ontwikkeling van de gemeente, voor de economie en voor de natuurlijke omgeving.

De drie zien kwaliteitsversterking als belangrijke opgave, zowel in het sociaal domein als bij de ruimtelijke ontwikkeling. Innovatie in het sociaal domein, de energietransitie en de komst van de Omgevingswet betekenen een fundamentele verandering in de manier van werken, het samenspel met maatschappelijke organisaties en in de fysieke ruimte buiten.

De coalitiepartners spreken hun waardering uit voor de inbreng van inwoners en instellingen in hun coalitieakkoord: “Meppel doet er voor iedereen toe. Iedereen moet mee kunnen doen. Maatschappelijke ontwikkelingen gaan snel. Inwoners, bedrijven en instellingen positioneren zich anders en willen een rol die daarbij hoort: kritisch en actief.”

Kernpunten van het akkoord zijn:
• Meedoen
• Innovatie in passende zorg en ondersteuning
• Fantastisch opgroeien
• Beter verbinden en meer ogen en oren op straat
• Stadsontwikkeling met kwaliteit
• Goed bereikbaar en vindbaar
• Aan de slag in de binnenstad
• Voldoende ruimte voor werk
• Goede openbare ruimte voor mens en natuur
• Voorbereiden op de energietransitie, CO2 reductie en klimaatverandering
• Samenwerking in evenementen, sport en cultuur
• Financieel solide

Wethouders
Het akkoord gaat ook in op de positie van Meppel in de regio en de bestuursstijl in relatie tot de samenleving, de raad en de ambtelijke organisatie. Het akkoord sluit af met een verdeling van de portefeuilles van de kandidaat wethouders.

In de planning van raadsvergaderingen is rekening gehouden met het aanbieden van een coalitieakkoord op donderdag 24 mei. Dan kan het debat plaatsvinden en kan de gemeenteraad over gaan tot het benoemen van wethouders.

U vindt u coalitieakkoord op https://www.meppel.nl/Bestuurenorganisatie/Actueel/Nieuwsarchief/Coalitieakkoord_gemeente_Meppel_2018_2022

Foto Ebel Zandstra