Clubavond Filatelistenvereniging IJsselham

Maandag 18 maart houdt de Filatelistenvereniging IJsselham haar maandelijkse clubavond in De Beitel in Steenwijk. Er is een multiple choice quiz en een grote veiling, er kan onderling geruild worden en oude postzegelverzamelingen kunnen gratis getaxeerd worden. De toegang is gratis. De zaal is open vanaf 19.00 uur en de clubavond duurt tot ongeveer 22.00 uur. Ook niet leden zijn welkom. De oude quiz vragen staan op de website, misschien een leuke manier om uw kennis omtrent de filatelie te toetsen. Meer informatie: www.filatelistenverenigingijsselham.nl