ChristenUnie wil MensA op huidige locatie houden

De ChristenUnie Meppel heeft vragen aan het college gesteld over de locatie van de MensA in Meppel. De MensA blijkt een buitengewoon succesvolle voorziening te zijn in Meppel. Alhoewel eerder besloten is dat de locatie aan de Witte de Withstraat een tijdelijke locatie is, doet de ChristenUnie de suggestie om de MensA definitief te vestigen. Ook vraagt ze het college of al is nagedacht over een nieuwe locatie. Volgens haar moet dat in de Haveltermade blijven en is de vraag of een andere geschikte locatie is voor deze succesvolle voorliggende voorziening.