ChristenUnie twijfels rol college inzake Zuiderschool

De ChristenUnie heeft naar aanleiding van een memo van het college, waarin staat dat een sloopmelding is ingediend, vragen gesteld aan het college. De ChristenUnie heeft namelijk twijfels of het college op een goede manier haar rol heeft ingevuld bij de vraag of de Zuiderschool een gemeentelijk monument moet worden. Het college stelt dat ze geen antwoord op het verzoek van het Cuypersgenootschap hoeft te geven als ook een dergelijk verzoek bij de provincie ligt. De ChristenUnie betwijfelt dat. De onlangs vastgestelde erfgoedverordening zegt daar niets over. Die zegt dat het college binnen 26 weken moet reageren. De ChristenUnie vraagt zich af of het college daarmee niet de rechtsgang van het Cuypersgenootschap heeft belemmerd.