Nieuws

ChristenUnie stelt vragen over Setheweg

De fractie van de ChristenUnie heeft vragen gesteld aan het college van B&W. Dat is exact een jaar nadat de ChristenUnie er eerder vragen over heeft gesteld. De gemeenteraad besloot in oktober 2018 daar geen rotonde aan te brengen, maar was van mening dat er wel een (goedkopere) snelheidsmaatregel getroffen moest worden. Het college lijkt daar nog niet erg actief in. Het college van burgemeester en wethouders beloofde begin 2019 ‘bliksemschichtmarkeringen’ aan te brengen en een tijd lang een snelheidsindicator (smiley) op te hangen.

De ChristenUnie is benieuwd wat dat heeft opgeleverd. Verder vraagt de ChristenUnie of er nog noodzaak is om verdere maatregelen te nemen, bijvoorbeeld een wegversmalling, of dat de situatie voor het college geen aanleiding meer geeft voor aanvullende maatregelen. In het vorige antwoord gaf het college aan daar geen geld voor te hebben. Wat de ChristenUnie betreft is er met de gemeenteraad te praten over geld voor alternatieve snelheidsmaatregelen als dat nog nodig is.

Foto Google Streetview