ChristenUnie houdt actie ‘Tegel eruit, plant erin’

In het kader van de landelijke operatie ‘Steenbreek’ hield de Christenunie een symbolische actie om straten in Meppel een groener karakter te geven. Door letterlijk een tegel uit de straat te verwijderen en er een plant voor terug te zetten wilde de partij uiting geven aan haar bezorgdheid over de verstening in Meppel. ‘We moeten nog hard werken om onze ruimte klimaatbestendig in te richten’, stelt Ina Booij. ‘Het zou goed zijn om trottoirs en ook particuliere tuinen minder versteend in te richten.

Want één ding is zeker: overtollig water zal het ons de komende tijd nog knap lastig maken’. De actie is een vervolg op een door de raad aangenomen voorstel van de ChristenUnie om als gemeente mee te doen met de operatie ‘Steenbreek’. Inmiddels doen al ruim 70 gemeenten mee om trottoirs open te breken en geveltuintjes te realiseren. ‘Meer groen leidt tot een betere waterberging, een woonmilieu met meer kleur, je bestrijdt er de hitte mee en planten zorgen voor opvang van fijnstof’, licht Gert Stam, lijsttrekker van de ChristenUnie toe. ‘

Foto Christenunie