ChristenUnie doet opnieuw voorstel voor Groene Gracht

Nu het onderzoek heeft uitgewezen dat het uitgraven van de gracht Prinsenplein niet haalbaar is, zal de ChristenUnie in de raadsvergadering van 17 december opnieuw een voorstel doen om het college te vragen om de haalbaarheid van een Groene Gracht te onderzoeken. Een Groene Gracht is niet een daadwerkelijk uitgegraven gracht, maar een verwijzing naar de voormalige gracht door het tracé in te richten met bomen en struiken en zo tegelijk een flinke stap te zetten in het klimaatrobuust maken van de binnenstad van Meppel.

In een eerdere discussie waren veel fracties voor het voorstel, maar met name Sterk Meppel wilde het onderzoek rondom de gracht afwachten. Nu daar duidelijkheid over is, vindt de ChristenUnie dat er, met de opening van de parkeergarage in zicht en het verdwijnen van de auto’s van dit plein, op korte termijn een ontwerp moet komen voor de inrichting van het gebied in de vorm van een groene gracht.

Foto Leo de Harder