Nieuws

Certificaten uitgereikt aan Meppeler Taalcoaches

Twaalf Taalcoaches kregen donderdag 23 januari uit handen van wethouder Van der Haar hun certificaat uitgereikt. Taalcoaches begeleiden, veelal 1 op 1, laaggeletterde volwassenen om beter Nederlands te leren spreken, lezen en of schrijven en eventueel beter te rekenen en digitale vaardigheden te versterken. In Nederland is laaggeletterdheid één van de grote maatschappelijke problemen. Hieronder verstaan we dat mensen onvoldoende kunnen lezen, schrijven, rekenen of kunnen omgaan met de computer voor alledaagse dingen. Laaggeletterdheid heeft effecten op het gezin, het werk en op gezondheid. Ongeveer 1,3 miljoen mensen in Nederland hebben hier problemen mee. Het betreft hier zowel anderstaligen als mensen met een Nederlandse achtergrond. In bibliotheek Meppel is sinds maart 2015 een Taalpunt. Hier kunnen zowel laaggeletterden als mensen die als coach willen helpen terecht. De bibliotheek werkt hierin samen met onder andere de gemeente en welzijnsorganisaties.