Certificaten gespreksleider moreel beraad uitgereikt

De medewerkers die in de zorg werken bij Noorderboog wikken en wegen dagelijks verschillende belangen tegen elkaar af. Hoe ga je om met familie die een andere visie heeft op wat goed is voor hun naaste? Hierover moet je met elkaar in gesprek. Bij deze en andere morele vragen kan de medewerker nu terugvallen op een moreel beraad onder leiding van een gecertificeerde gespreksleider. Negen medewerkers van Noorderboog volgden het afgelopen jaar de training gespreksleider moreel beraad van het VUmc Amsterdam. Onlangs namen zij hun certificaat in ontvangst.