Certificaat voor Tsjechische studenten Most

Vier studenten uit het Tsjechische Most liepen de afgelopen maand stage in Meppel. Dit initiatief van de Stichting Stedenband Meppel Most in een goede samenwerking met mbo Drenthe College en het Vyssi Odborna Skola in Most functioneert al enige jaren met succes in Most en Meppel. Hun succesvolle stage werd afgelopen week “bekroond” met een certificaat, uitgereikt in de Raadszaal door Burgemeester Richard Korteland.
Twee studenten liepen voor hun studie mens en maatschappij stage in het Stadskantoor, de twee anderen, een studie verpleegkunde volgend, liepen stage op de Kaailanden, onderdeel van Noorderboog . Zij presenteerden in de Raadszaal hun ervaringen. Stage-coördinatoren Sophie Schouten (gemeente Meppel) en Karin Geerlings (Drenthe College) zijn tevreden: ‘Best moeilijk die overgang. Je hebt ook nog de taal en weliswaar zijn sommige zaken gelijk, maar toch weer anders. Vooral de transparante wijze van omgang met elkaar op elk niveau, verbaasde hen zeer. In Tsjechië heerst schijnbaar nog een beetje die oude Oostblok sfeer’, meent Sophie Schouten.
Het taalprobleem op de Kaailanden was ook best een dingetje, weet Karin Geerlings: ‘Onze cliënten spreken nauwelijks Engels, maar een liefdevolle verzorging is internationaal en ouderen met geheugenproblemen heb je ook overal en daar waren ze ook goed op voorbereid.’
De studenten zelf kijken ook met plezier en veel ervaringen rijker terug op hun internationale stage: ‘Er is veel meer tijd voor ouderen hier, daar kunnen ze bij ons nog veel van leren”, hebben de studenten opgemerkt. Nog meer opmerkelijks in Meppel?: ‘Ja, iedereen fietst hier; dat hadden we in de voorbereiding al gehoord, maar het klopte ook nog’, ontdekten de dames, die gelijk bij aankomst dan ook een leenfiets ter beschikking kregen en dan ook duchtig moesten oefenen. ‘En doorlopend koffie drinken doen jullie hier ook’ lachen alle vier, die als absoluut hoogtepunt hun reisje naar Den Haag beschouwen: ‘De zee, dat was fantastisch, die heb je bij ons niet, de Noordzee zagen we nu voor het eerst, dat vergeten we nooit meer’. Volgende week arriveren de volgende studenten uit Most.

Foto: Bart van den Dolder