Ceintuurbaanbrug maandag weer open

De planning was dat de brug maandag a.s. klaar moest zijn. IJs en weder dienende gaat de brug maandag 14 december weer open. Dan is het gedaan met de rust op de Ceintuurbaan maar keert de rust aan de omleidingsroute door de Haveltermade weer terug en kunnen de drempels weg. Bij de aanwonenden roept dat verschillende gevoelens en reacties op. In de Haveltermade zijn ze blij dat de rust weerkeert en wordt de balans opgemaakt.

Aan de Ceintuurbaan variëren de reacties van terug naar de oude tijd en realisme tot zorgen over lawaai, toenemende drukte en parkeerruimte. Maar er ligt een nieuwe rioolzinker en een nieuwe brug en wat dat betreft kan Meppel weer jaren vooruit.

Foto Arjan Tien