CDA wil een visie op laadinfrastructuur in Meppel

Met het toenemen van het aantal elektrische voertuigen in onze gemeente neemt ook de behoefte aan laadmogelijkheden toe. Eind 2016 heeft de gemeente Meppel beleid vastgesteld voor het aanvragen en plaatsen van laadpalen in de openbare ruimte. Wat echter in Meppel ontbreekt is een visie op hoe de totale laadinfrastructuur in Meppel er uit moet komen te zien en op welke wijze deze kan worden gerealiseerd. In de Nationale Agenda Laadinfrastructuur (NAL) staan afspraken voor een dekkend laadnetwerk voor elektrisch vervoer in Nederland

In de Nationale Agenda Laadinfrastructuur is aangegeven dat elke gemeente uiterlijk 2020 een integrale visie op laadinfrastructuur moet hebben vastgesteld. . In die visie wijzen gemeenten en provincies samen met marktpartijen ook geschikte locaties aan voor snelladers. Ook maken gemeenten en regio’s afspraken met bedrijven over de minimale hoeveelheid laadpunten op bedrijventerreinen.

De CDA-fractie in de gemeenteraad van Meppel heeft vragen aan het college van burgemeester en wethouders gesteld over de verplichte visie op laadinfrastructuur. Het CDA wil van het college weten wanneer ze deze visie gereed denkt te hebben en welke partijen ze bij het opstellen gaat betrekken. Ook vraagt het CDA hoe de gemeente de inwoners van Meppel hierover gaat informeren.

Foto Daan Prest