CDA vindt NHL Stenden Meppel extra belangrijk

De Statenfractie van het CDA heeft in de media kennisgenomen van het voornemen van de Rijksuniversiteit Groningen om intensiever samen te werken met de Noordelijke Hogescholen onder de innovatielijn “Universiteit van het Noorden “. In het artikel worden met name de onderwijsinstellingen in Groningen, Delfzijl, Drachten en Emmen genoemd. De CDA-fractie wil benadrukken dat voor Zuidwest Drenthe de internationale hbo-opleidingen van NHL Stenden Meppel er extra toe doen.

CDA juicht de uitkomsten toe echter stelt vragen over het ontbreken van Meppel. De opleiding tot leraar Basisonderwijs Specialisatie Internationaal aan Stenden Hogeschool in Meppel is daar gevestigd. Het is de enige bacheloropleiding in Nederland, die studenten voorbereidt op het beroep van leerkracht in zowel Nederland als op internationale scholen wereldwijd. Daarbij levert deze opleiding een kennisverrijking en vakverdieping op die er zeer toe doet.

Foto Hans Wolff