CDA houdt thema-avond over vitaal platteland

Het CDA houdt op woensdag 31 oktober een themabijeenkomst. Deze openbare avond zal in het teken staan van plattelandsontwikkeling, water en vitaal platteland. Locatie is Dorpshuis De Schalle, Burg. Haitsmalaan 28 te Nijeveen. Zowel de beoogd CDA-lijsttrekker voor de Drentse Staten gedeputeerde Henk Jumelet, als de beoogd lijsttrekker voor het waterschap Drents Overijsselse Delta, Henk Oegema houden een korte inleiding. Aansluitend is er volop gelegenheid voor vragen en discussie.

Drents Statenlid Klaas Neutel zal als discussieleider optreden. In deze bijeenkomst vindt, met het oog op de a.s. verkiezingen van Provinciale Staten en Waterschap op 20 maart 2019, ook een presentatie van de Zuidwest Drentse regiokandidaten plaats. De avond wordt georganiseerd door de gezamenlijke CDA afdelingen Hoogeveen, De Wolden, Westerveld en Meppel. Zowel leden als belangstellenden zijn vanaf 20.15 uur van harte uitgenodigd in Dorpshuis De Schalle.

Foto CDA